Het Hand Arm Vibratie Syndroom.

 

Het Hand Arm Vibratie Syndroom ontstaat specifiek door blootstelling aan dagelijkse trilling door mechanisch aangedreven gereedschap in de breedste zin van het woord. Het perifere zenuwstelsel en of het bloedvatwandweefsel wordt onherstelbaar beschadigd met alle mogelijke gevolgen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
Gezien de feiten is het van groot belang blootstelling en preventie tegen trillingen niet te onderschatten en waar mogelijk te voorkomen of juist trillingsdempende handschoenen te gebruiken.

 

Welke beroepsgroepen komen in aanraking met trillende apparatuur of machines en lopen hierdoor een verhoogd beroepsrisico o.a.

 

       Bouwnijverheid

       Auto industrie

       Cultuurtechniek

 

Het begrip cultuurtechniek bestaat uit een breed scala aan werkzaamheden o.a. aanleg en onderhoud van tuinen, parken, plantsoenen, bermen, watergangen, bestratingen, onkruidbestrijding mechanisch dan wel chemisch en boomverzorging.

De werkzaamheden worden verricht met traditioneel handgereedschap en in toenemende mate met pneumatisch, hydraulisch, elektrisch en mechanisch aangedreven gereedschap.