ISO-norm 5349-2631

De Europese richtlijn 89/391/EEC stelt grenzen voor hand en arm trillingen van werknemers.
Een actie waarde geldt van 2.5m/sec2 voor een achturige werkdag. Onder deze waarde is tot nu toe uit onderzoek gebleken dat geen gezondheidsschade valt te verwachten. Boven deze waarde van 2.5m/sec2 dient men preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van gezondheidsschade.
Voor lichaamstrillingen geldt een actie waarde van 0.5m/sec2 voor een achturige werkdag en een grenswaarde van 1.15m/ sec2 voor een achturige werkdag.

De Europese machine richtlijn 89/392/EEC verplicht producenten van handgereedschap om de door het werktuig veroorzaakte trilling terug te brengen tot het laagst haalbare niveau.

De ISO-norm 5349-2631 beschrijft de procedure om de blootstelling aan trillingen te beoordelen gedurende een achturige werkdag.

Wat is het gezondheidsprobleem?

Problemen ontstaan na langdurige blootstelling aan trillingen op het menselijk lichaam. Arbeiders kunnen hierdoor HAVS krijgen, een afkorting voor het Hand Arm Vibratie Syndroom. Arbeiders geven te kennen last te hebben van tintelingen, doofheid of een slapend gevoel van ledematen, krachtverlies, slechte motoriek, stijfheid of verminderde “handvaardigheid”van vingers of handen, pijn, witverkleuring van ledematen, duizeligheid, evenwichtsstoornis en zelfs blindheid kan een gevolg worden. In veel gevallen verergert koude invloed de klachten.
Een ander gevolg van trillingen op het lichaam is het verzakken van allerlei organen in de romp met daaruit voortvloeiende ongemakken. Voor de meeste HAVS kwalen bestaan geen medische genezingswijze. Er is onherstelbare schade veroorzaakt.