Wat zijn trillingen?

Een trilling is een heen en weergaande beweging van een object gemeten in tijd.
Trillingshoogte wordt in frequentie weergegeven per seconde, deze waarde wordt Herz genoemd. De trillingssterkte wordt gemeten in m/sec2.

Iedere machine of gereedschap heeft een eigen frequentie (trilling) die kan worden versterkt door het meetrillen van onderdelen aan deze machine of gereedschap.
Dit meetrillen wordt resonantie genoemd.

De organen van ons lichaam hebben allemaal een eigen frequentie waarin ze gaan resoneren. In dit resoneren schuilt het grote gevaar voor het menselijk lichaam.
Afhankelijk van de blootstelling gemeten in duur en hoeveelheid trillingen kan dit onherstelbare schade aan het menselijk lichaam tot gevolg hebben.

De Europese Machine richtlijn: 89/392/EEC
De Europese richtlijn voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers: 89/391/EEC.

Vanaf 1 juli 2005 is er binnen europa een nieuwe wetgeving voor lichaams-en handarmtrillingen van kracht. Wettelijk zijn waarden vastgesteld voor trillingssterkte. Deze wet regelt de actie waarde waarbinnen geen gezondheidsschade valt te verwachten. Boven deze waarde is het wettelijk verplicht preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van gezondheidsschade. De grenswaarde mag absoluut niet overschreden worden. Dit geldt zowel voor werkgevers en werknemers als ook voor zelfstandigen.
Sinds 1 januari 2007 geldt een deel van de arbowet ook voor zelfstandigen. Werknemers en werkgevers vielen al onder deze wettelijke regelgeving. De realiteit is dat deze waarden veelal worden overschreden, overtreders riskeren beboet te worden. De arbeids-
inspectie controleert op naleving van deze wettelijke verplichting.

Wet en regelgeving: De Europese richtlijn 89/391/EEC
                                     De Europese machine richtlijn 89/392/EEC